Menu

Har du type 2-diabetes og ønsker hjælp til at ændre livsstil?

Snak med din egen læge om muligheden for at blive en del af forskningsprojektet DICTA og få din egen sundhedsfaglige vejleder.

Hør Tinas historie, i videoen ovenover

Inklusionskriterier for patienter:

  • Diagnostiseret med type 2-diabetes inden for de sidste 8 år – eller kun brug af èt præparat som blodsukkersænkende medicin
  • Kan læse og forstå dansk
  • Alder 18 – 80 år
  • Deltager i forskningprojektet DD2 eller motiveret for at blive tilmeldt DD2 via egen læge
  • Langtidsblodsukker > 48
  • Har adgang til nyere smartphone (max. 5 år gammel)
  • Må ikke have deltaget i forskningsprojektet IDA
  • Må ikke have modtaget vejledning af Liva Healthcare i over 3 måneder
  • Må ikke have andre alvorlige sygdomme, herunder alvorlige psykiske sygdomme
  • Må ikke være gravid eller planlægge graviditet

Designed by fingerspitz*