Menu

Et forskningsprojekt om optimeret forløb for patienter med type 2-diabetes i almen praksis.

“Jeg har ikke tidligere formået at fastholde mit vægttab, fordi jeg har sat mig nogle urealistiske mål og det gik alt for hurtigt.
Nu kan jeg løbe, som har jeg forsvoret at jeg aldrig ville kunne komme til.”

Tina, type 2-diabetes patient

“Jeg kan følge med i mine patienters daglige, indrapporterede data, direkte i mit journalsystem, hvilket gør at jeg kan italesætte mine patienters udfordringer, samt støtte og vejlede dem til livsændring. KliBs gør det lettere for mig, som læge, at ordinere den bedste medicinske behandling til mine patienter.”

Carl J. Brandt, praktiserende læge

Formål

Det overordnede formål med DICTA projektet er at teste om digital coaching til patienter med type 2-diabetes i kombination med et algoritmebaseret klinisk beslutningsstøtte redskab, kan optimere forløbet for patienter med type 2-diabetes i almen praksis. Målgruppen er patienter med type 2-diabetes, der er nydiagnosticeret indenfor de sidste 5 år eller kun brug af Metformin som blodsukkersænkende medicin. DICTA løsningen består af appen LIVA, hvor patienten får digital coaching og hjælp til at nå sine mål i et år. Derudover består DICTA af et algoritmebaseret klinisk beslutningsstøtte redskab, som skal hjælpe den praktiserende læge til at træffe beslutninger om medicinsk behandling baseret på patientens blodprøvesvar, blodtryk og livsstil, samt patientens præferencer.

Designed by fingerspitz*