Menu

DICTA: Et forskningsprojekt i almen praksis

Formålet med forskningsprojektet DICTA er at teste effekten af den individualiserede kliniske guidelinestøtte (KliBs) i kombination med digital livsstilsvejledning til patienter med type 2-diabetes.

Projektet gennemføres som et randomiseret klinisk kontrolleret studie i Danmark, med løbende inklusion, i perioden 2019 til 2024, og involverer læger og sygeplejersker fra 100 lægepraksisser samt 600 patienter med type 2 -diabetes.

Projektet indledes med et uforpligternde online uddannelsesmøde med en varighed af 45 – 60 minutter. Ønsker praksis at deltage i projekt DICTA afholdes efterfølgende et teknikerbesøg hvor praksis oplæres i brug af klinisk beslutningsstøtte redskab (KLiBs). DICTA hjælper med identificering af egnede patienter og afholder herefter rekrutteringen. DICTA-konsultationerne vil kunne foretages i forbindelse med de årlige diabeteskontroller eller opfølgende diabeteskonsultationer.

Praksis honoreres for tiden som bruges i forbindelse med såvel opstartsmøder som indsamling af data til forskningsprojektet.

Inklusionskriterier for almen praksis:

  • Skal anvende lægesystemet XMO
  • Skal være tilknyttet DD2 (Dansk center for forskning i type 2-diabetes)

Book et møde

    Designed by fingerspitz*