Menu

DICTA: Et forskningsprojekt i almen praksis

Formålet ned forskningsprojektet DICTA er at teste effekten af den individualiserede kliniske guidelinestøtte (KliBs) i kombination med digital livsstilsvejledning til patienter med type 2-diabetes.

Projektet gennemføres som et randomiseret klinisk kontrolleret studie i Region Syddanmark og Region Sjælland i perioden 2019 til 2024, og involverer læger og sygeplejersker fra 100 lægepraksisser samt 600 patienter med type 2 -diabetes.

Projektet indledes med et DICTA møde i hver enkelt praksis, hvor personalet får hjælp til at komme i gang med den digitale løsning. Herefter inkluderer hver enkelt praksis egnede patienter, som ønsker at deltage i projektet. Undersøgelserne vil kunne foretages i forbindelse med den årlige diabeteskontrol eller de opfølgende diabeteskonsultationer.

Der vil være honorering af den tid personalet i praksis bruger på at indsamle data til forskningsprojektet.

Inklusionskriterier for almen praksis:

  • Beliggende i Region Syddanmark eller Region Sjælland
  • Anvender XMO-journalføringssystemet
  • Deltager i DD2 (Dansk center for forskning i type-2 diabetes

Book et møde

    Designed by fingerspitz*